Στο πλαίσιο της συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλλιθέας και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄), ο Δήμαρχος Καλλιθέας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους δημότες της πόλης προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της επιτροπής.


Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε:

 • τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις
 • επιστημονικούς συλλόγους και φορείς
 • τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
 • εργαζόμενους του Δήμου και των Νομικών του Πρoσώπων
 • ενώσεις και συλλόγους γονέων
 • αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς
 • εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών
 • άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
 • εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων νέων
 • δημότες

Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ως οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, οι οποίο ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίοι μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.


Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.


Τα καθήκοντα της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα και αφορούν:

 1. Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
 2. Γνωμοδοτήσεις για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή το δήμαρχο.
 3. Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 4. Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ
 5. Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
 6. Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 77 του ν.4172/2013)Α΄167)

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες της Καλλιθέας θα πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση η οποία θα αποσταλεί ενυπόγραφη είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dhm.sym@kallithea.gr είτε εγγράφως στο Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα 176 76) μέχρι 23 Οκτωβρίου 2019

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής στο Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου:
213 207 0405

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ