Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Π. Φαλήρου σε θέματα επικοινωνίας, προβολής & μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η πρόσληψη θα έχει το χαρακτήρα Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας ακολουθεί τη θητεία του Δημάρχου & πάντως όχι μεγαλύτερη από τη θητεία της Δημοτικής περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιείται.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα:

– Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στους τομείς επικοινωνίας & μέσων μαζικής ενημέρωσης.
– Πτυχίο άριστης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας.
– Επιθυμητή η συμμετοχή σε σεμινάρια Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
– Ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις & σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Τα ως άνω θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση αντίστοιχων δικαιολογητικών.
– Να είναι Έλληνες πολίτες. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι & πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΔ152/2000) ή όσοι απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση & έχει παρέλθει ένα έτος ή όσοι απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση & δεν έχει παρέλθει ένα έτος, εφόσον πριν ήταν υπήκοοι κράτους-μέλους της Ε.Ε.
– Να έχουν την υγεία & την καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγονται.
– Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
– Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, απόλυση από θέση Δημόσια, υπηρεσίας ή ΟΤΑ για πειθαρχικούς λόγους (άρθρα 16, 17 Ν.3584/07).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ