Αναφορικά με τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης ισχύουν τα εξής ανά δομή όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες:

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Κέντρο Κοινότητας:

• Παροχή επιδομάτων: αιτήσεων επιδόματος Ε.Ε.Ε (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) και Επιδόματος Στέγασης, επίδομα ανασφάλιστου Υπερήλικα, προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ

• Υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων σε πλατφόρμες του Δημοσίου

• Διασύνδεση με αγορά εργασίας (προγράμματα συνεργασίας Δήμου και ΟΑΕΔ)

• Παροχή Συνεδριών συμβουλευτικής από Ψυχολόγο

• Διασύνδεση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, με εθελοντές φοροτεχνικούς και δικηγόρους που τους παρέχουν δωρεάν φοροτεχνική υποστήριξη και νομική συμβουλευτική

• Συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις για την κοινότητα

Κοινωνική Υπηρεσία:

Απαλλαγή Δημοτικών Τελών:

Κριτήρια ένταξης:

1. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 23.000 € (για τέσσερα τέκνα). Στο ποσό αυτό προστίθενται 2.000 € για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας που στερείται εισοδήματος.

2. Το τελευταίο τέκνο να μην έχει συμπληρώσει το 23ο έτος.

3. Το πλαφόν ιδιοκτησίας ορίζεται ως μέχρι δύο ακίνητα, εκ των οποίων το ένα να αποτελεί την κύρια κατοικία και από το δεύτερο να μην προκύπτει εισόδημα (λόγω ενοικίου).

4. Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρουμένου του ενοικίου.

5. Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρούμενης της δόσης του στεγαστικού δανείου εφόσον πρόκειται για 1η κατοικία και αποπληρώνεται κανονικά.

6. Οι τόκοι καταθέσεων όπου αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 100 ευρώ.

Ειδικότερα:

• Η απαλλαγή αφορά την κύρια κατοικία

• Η απαλλαγή ισχύει από την τελική επιβεβαίωση της ΔΕΗ και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

• Η απαλλαγή ισχύει μέχρι το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γίνεται η αίτηση.

• Όσον αφορά τη συνέχιση της απαλλαγής, η ανανέωση των δικαιολογητικών γίνεται στο τέλος κάθε έτους. Όσοι δικαιούχοι δεν προσκομίζουν νέα δικαιολογητικά κατά την περίοδο της ανανέωσης (η οποία κάθε φορά θα ορίζεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής) θα διαγράφονται αυτόματα.

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Συσσίτιο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικά Ιατρεία

• Όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Συσσίτιο, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 13.500 €

• Όσον αφορά το Κοινωνικό Φαρμακείο και Δημοτικά Ιατρεία, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 11.500 €

Ειδικότερα:

• Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρουμένου του ενοικίου.

• Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρούμενης της δόσης του στεγαστικού δανείου εφόσον πρόκειται για 1η κατοικία και αποπληρώνεται κανονικά.

• Σε περίπτωση εργαζόμενου ή συνταξιούχου του οποίου οι αποδοχές έχουν υποστεί μείωση μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος έτους, τότε ο αιτών/ούσα οφείλει να προσκομίσει επιπλέον τις μηνιαίες βεβαιώσεις μισθοδοσίας/συντάξεως που να αναγράφουν αναλυτικά το ποσό μισθοδοσίας/συντάξεως του/της.

• Για την κατηγορία των Α.με.Α. (εφόσον προσκομίσουν γνωμάτευση από το ΚΕ.Π.Α.) στο φορολογούμενο εισόδημα δεν συνυπολογίζεται τυχόν εισόδημα από επίδομα/σύνταξη αναπηρίας.

• Σε περίπτωση ανεργίας, στο φορολογούμενο εισόδημα δεν συνυπολογίζεται τυχόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή ελευθέρια επαγγέλματα που αποκτήθηκε στο διάστημα πριν από την περίοδο ανεργίας.

• Όταν υπάρχει ιδιοκτησία πλέον των δυο ακινήτων (με πλήρη κυριότητα ή και επικαρπία) η αίτηση απορρίπτεται εάν το συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας υπερβαίνει το 233%.

Πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων μαθητών:

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, αφουγκραζόμενος την ανάγκη των παιδιών για καλοκαιρινές διακοπές θεσμοθετεί μία δράση για την οποία προτίθεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους. Παράλληλα, για ειδικές κατηγορίες παιδιών όπως μονογονεϊκές οικογένειες, παιδιά ανέργων γονιών και για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα πρόκειται να υπάρξει ειδική μέριμνα. Η Κοινωνική Υπηρεσία μετέχει στο πρόγραμμα αυτό αξιολογώντας την οικονομική κατάσταση των αιτουμένων οικογενειών προκειμένου να λάβουν τα παιδιά τους μέρος σε αυτό.

Η απάντηση αφορά όπως έχει προαναφερθεί στις κοινωνικές υποστηρικτές υπηρεσίες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης.

Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία:

Η Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία έχει ως επίκεντρο τη σχολική κοινότητα και λειτουργεί βάσει τριών κεντρικών πυλώνων:

1. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ευαισθητοποίηση γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών

2. Παροχή σχολικού δεκατιανού γεύματος για οικονομικά ευάλωτες οικογένειες

3. Ασφάλιση Ατυχημάτων για το παιδί στο σχολείο

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, κατόπιν αιτήματος είτε από τους ίδιους είτε από την ευρύτερη κοινότητα. Επιπλέον, διασυνδέει οικογένειες / άτομα με προγράμματα και Κοινωνικές Δομές του Δήμου Νέας Σμύρνης (π.χ. Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, κ.α.) καθώς και με κατάλληλα πλαίσια και φορείς υποστήριξης στην ευρύτερη κοινότητα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

• Αποδεικτικό Κατοικίας ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Μισθωτήριο, κτλ.)

• Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέα-Κηδεμόνα / Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται η συγκατάθεση των γονιών στη διαδικασία συμβουλευτικής, καθώς και το σχολείο φοίτησης του ανήλικου

2) Πρόγραμμα Σίτισης Οικονομικά Αδύναμων Μαθητών του Δήμου Νέας Σμύρνης “Σχολικό Δεκατιανό”

Παρέχει δεκατιανό γεύμα σε μαθητές που φοιτούν σε σχολεία Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης, οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν να καλύψουν τη δαπάνη του δεκατιανού γεύματος. Τα παιδιά-μαθητές θα σιτίζονται μέσω του σχολικού κυλικείου με προϊόντα διατροφής αξίας 1,80 ευρώ / σχολική ημέρα πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α.. Το μικρόγευμα ενδεικτικά θα περιλαμβάνει: Σάντουιτς ή τυρόπιτα και χυμό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

• Αίτηση Ένταξης στο Πρόγραμμα Σίτισης Οικονομικά Αδύναμων Μαθητών του Δήμου Νέας Σμύρνης

• Ισχύουν οι προϋποθέσεις ένταξης στις δομές και τα προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής σύμφωνα με την από 25-5-2017 αρ. Απόφασης 135/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου

Ασφάλιση Ατυχημάτων για το παιδί στο σχολείο

Αφορά την έγκαιρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη των παιδιών σε περίπτωση ατυχήματος στο σχολείο. Συγκεκριμένα, έχει ως επίκεντρο την κάλυψη της ασφάλειας των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ομαδικής ασφάλισης ατυχημάτων στο σχολείο, παρέχοντας πρωτίστως πρωτοβάθμια υγειονομική κάλυψη και φροντίδα στους μαθητές των δημόσιων σχολείων. Το πρόγραμμα «Ασφάλιση ατυχημάτων για το παιδί στο σχολείο» προβλέπεται να καλύψει 3,423 παιδιά Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

• Έντυπο GDPR Εθνικής Ασφαλιστικής και Συγκατάθεσης Γονέα-Κηδεμόνα / Υπεύθυνη Δήλωση (όπου θα δηλώνεται η συγκατάθεση των γονιών στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η συμμετοχή του ανήλικου στο ομαδικό Συμβόλαιο του Δήμου Νέας Σμύρνης με την Εθνική Ασφαλιστική για ασφαλιστική κάλυψη ατυχήματος)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ