Από την Τετάρτη 2 Ιουνίου έως & Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και από 09:00 έως και 14:00 με σειρά προτεραιότητας, θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας (Ανδρομάχης 100) οι εγγραφές για το πρόγραμμα : «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις».

Οι ενδεικτικές περίοδοι που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα:
A: Πρώτο 15νθήμερο Ιουλίου
Β: Δεύτερο 15νθήμερο Ιουλίου
Γ: Πρώτο 15νθήμερο Αυγούστου
Δ: Δεύτερο 15νθήμερο Αυγούστου

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο και θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου(ένας αριθμός/οικογένεια). Ιδιαίτερη προσοχή ο φάκελος να είναι πλήρης.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας Διαμονής , σε ισχύ, των γονέων


Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου προόδου.


Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)


Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο)


Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ .


Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη


Ολόκληρη την αίτηση του ΕΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) σε ισχύ. Οι δικαιούχοι του ΕΕΑ δεν προσκομίζουν φορολογικά στοιχεία (δικαιολογητικό Νο 8)
Φορολογικά στοιχεία (2019-2020 Εκκαθαριστικό εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1 και Ε9 (αν δεν υπάρχει ακίνητο βεβαίωση από το taxis net που θα το δηλώνει ή Υπεύθυνη Δήλωση)


Η Υπηρεσία κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (θα προσκομιστεί κατά την προσέλευση στην κατασκήνωση, σύμφωνα με πρότυπο που θα δοθεί).


Ο αριθμός πρωτοκόλλου θα είναι και η σειρά προτεραιότητας για την επιλογή κατασκηνωτικής περιόδου, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.


Σε οικογένειες που θα συμμετέχουν περισσότερα παιδιά του ενός απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για κάθε παιδί και δικαιολογητικά που αφορούν αυτό και μια φορά τα δικαιολογητικά που αφορούν την οικογένεια


Πληροφορίες: Τηλ 210 95.32.712 Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας (Ανδρομάχης 100)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ