Καλλιάνος: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία του Νότιου Τομέα Αθηνών

Να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα στα σχολεία του Νότιου Τομέα Αθηνών, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε προς τους υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υποδομών & Μεταφορών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο βουλευτής Γιάννης Καλλιάνος

Βουλευτής Β3’ Νότιου Τομέα Αθηνών – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16/6/2020


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:

• την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
• τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
• τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία του Νότιου Τομέα Αθηνών»
Η “Ευρώπη 2020” είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Αυτές οι τρεις αλληλοσυμπληρούμενες προτεραιότητες προσδιορίζεται ότι θα βοηθήσουν την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.
Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση έχει θέσει πέντε φιλόδοξους στόχους –για την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα/ενέργεια– προς επίτευξη μέχρι το 2020. Κάθε κράτος-μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε καθέναν από αυτούς τους τομείς. Συγκεκριμένες δράσεις τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο στηρίζουν τη στρατηγική αυτή.
Αναφορικά με τον τομέα «κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα» οι στόχοι είναι οι εξής:
• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990.
• Εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
• Αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης.

Επομένως, η χώρα μας είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» να εξασφαλίσει το 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ Α143/9.11.2015) υφίσταται υποχρέωση αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτηρίων.

Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένο ότι και τα σχολεία αποτελούν δημόσια κτήρια, είναι σαφές ότι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες σχολείων, πόσο μάλλον αν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια, είναι πολλαπλά κερδοφόρα συμβάλλοντας:
• στη μείωση της ανεργίας μέσω της αύξησης της απασχόλησης,
• στην τόνωση της οικονομίας,
• στη μείωση των λειτουργικών εξόδων των σχολείων όσον αφορά τα έξοδα για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας,
• στην αξιοποίηση σε άλλες ανάγκες των πόρων που εξοικονομούνται από τα έξοδα για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας,
• στην προστασία του περιβάλλοντος,
• στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται η κυρία και οι κύριοι Υπουργοί:

Προτίθενται να διαμορφώσουν κατάλληλο πρόγραμμα δράσεων ώστε να υλοποιηθεί γοργά η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία του Νότιου Τομέα Αθηνών;


Ο ερωτών Βουλευτής Ιωάννης Καλλιάνος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ