Οι αποδοχές των αιρετών δήμων  όπως αυτές διαμορφώνονται βάσει Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, στον  «Οδηγό για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης», που έχει εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με τις προαναφερθείσες
αποφάσεις, εκτός από το ύψος της αντιμισθίας των δημάρχων, ανάλογα με το πληθυσμό του δήμου, ορίζεται ότι οι έμμισθοι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής.

 Η αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης είναι ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Σημειώνεται, ότι για τον υπολογισμό της αντιμισθίας λαμβάνεται υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός του δήμου, καθώς και ότι τα αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, επέρχονται δε από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου.

Επίσης πρέπει να τονισθεί ότι τα παραπάνω ποσά έχουν κρατήσεις 27% ενώ σε περίπτωση που ο αιρετός είναι δημόσιος υπάλληλος καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις απολαβές του από την κανονική εργασία και της αντιμισθίας από τον Δήμο.

Η λήψη αντιμισθίας δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, εφόσον οι δήμαρχοι, οι έμμισθοι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων και οι συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης έχουν τη δυνατότητα, με σχετική αίτησή τους προς την οικονομική υπηρεσία του δήμου, να την αρνηθούν ή να την παραχωρήσουν για οποιονδήποτε κοινωνικό σκοπό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ