Συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα το έργο της αλλαγής των λαμπτήρων στην περιοχή άνω της Λ Κύπρου ( φώτο 1 ο χάρτης αναλυτικά).

Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Αργυρο΄’υπολης –Ελληνικού : « Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναβαθμίζει τον απαρχαιωμένο φωτισμό με νέο πιο δυνατό τύπου, led και σαφώς πιο οικονομικό. Έργο για το οποίο δεν θα πληρώσουμε ένα ευρώ αφού τόσο τη προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση καθώς και την πλατφόρμα smart city την κάνει ο ΟΤΕ ως ανάδοχος εταιρεία.
Επειδή όμως συγκεκριμένοι κύκλοι επιχείρησαν να θολώσουν τα νερά συοφαντώτας τη διαδικασία συγκρίνοντας την με άλλους δήμους που έκαναν οι ίδιοι προμήθεια και πήραν δάνεια και το Ρίσκο του έργου, θέλω να επισημάνω τα εξής:

Η απάντηση αφορά δημοσίευμα που προσπαθεί να προκαλέσει εσκεμμένα σύγχυση και λανθασμένες εντυπώσεις, σε ότι αφορά το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και της ανάπτυξης – λειτουργίας των εφαρμογών Smart Cities. Το εν λόγω δημοσίευμα κάνει αναφορά στο ότι δήθεν άλλοι Δήμοι υλοποίησαν παρόμοια έργα με χαμηλότερο προϋπολογισμό, ενώ στην πραγματικότητα προκύπτουν κατόπιν ελέγχου των στοιχείων των έργων που αναφέρει το δημοσίευμα προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

1. Tα δύο έργα που αναφέρθηκαν ως παρόμοια μόνο παρόμοια δεν είναι, καθώς είναι έργα προμήθειας και όχι έργα μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης!!! Δηλαδή αποκρύφθηκε το στοιχείο, πως οι Δήμοι που αναφέρει ως παραδείγματα καλύτερης πρακτικής, καλούνται να πάρουν δάνειο για όλο το ποσό της επένδυσης με ΦΠΑ, να αναλάβουν το ρίσκο της επένδυσης και να πληρώσουν στον ανάδοχο όλο το ποσό με την προμήθεια του υλικού , και να αναλάβουν οι ίδιοι οι Δήμοι την υποχρέωση έντοκης αποπληρωμής του Δανείου με ετήσιο επιτόκιο κοντά στο 4%!

2. Αποκρύπτουν επίσης πως κανένα από τα έργα που αναφέρθηκαν ως παράδειγμα δεν περιλαμβάνει την ανάπτυξη πλατφόρμας Smart Cities, με 4 ολοκληρωμένες εφαρμογές έξυπνης πόλης, και δεν περιλαμβάνουν κατά συνέπεια τα λειτουργικά έξοδα αυτών των εφαρμογών για 12 χρόνια! την ίδια στιγμή που σε άλλους Δήμους αντίστοιχα έργα έχουν προϋπολογισμό κάποια εκατομμύρια ευρώ (πχ Δήμο Καλαμαριάς , Λάρισας κλπ)

3. Κανένα έργο από τα προαναφερθέντα δεν προβλέπει την 12ετή λειτουργία και συντήρηση των τοποθετημένων φωτιστικών και του συστήματος τηλεδιαχείρισης, με έξοδα και μέσα του αναδόχου.

4. Μείζον ζήτημα αποτελεί επίσης ο ισχυρισμός ότι το έργο του Δήμου Αλίμου είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα, καθώς πλήθος δημοσιευμάτων έδειξαν ότι το συγκεκριμένο έργο είχε μια μοναδική συμμετοχή, και η έκπτωση στην προμήθεια των φωτιστικών ήταν μόλις 4%

Έτσι λοιπόν, είναι παραπλανητικός και αναληθής ο ισχυρισμός ότι δημοπρατήθηκαν ίδια έργα με μικρότερο προϋπολογισμό, καθώς δεν έχουν καμία σχέση τα «συγκρινόμενα» με αυτό του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, αλλά το συγκεκριμένο έργο μπορεί να συγκριθεί βάση κόστους, με τα 21 έργα ΣΕΑ που έχουν δημοπρατηθεί στην χώρα όπως αυτά των Δήμων Βόλου, Σαρωνικού , Πειραιά, Μεγάρων, Μεσσήνης, Δελφών, etc. )

Πιο αναλυτικά :

Το συγκεκριμένο έργο είναι τα πρώτα έργα της κατηγορίας ΣΕΑ ( Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης ) στην Ελλάδα, με 100% αυτοχρηματοδότηση και ανάληψη του ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς ο ανάδοχος θα υλοποιήσει την επένδυση με ίδια κεφάλαια και θα αποπληρώνεται τμηματικά σε βάθος 12ετίας, λαμβάνοντας ένα μέρος της επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ παράλληλα ο ανάδοχος θα είναι υπόχρεος για την 12ετή συντήρηση του δικτύου οδικού φωτισμού. Ο Δήμος δεν θα χρειασθεί να δαπανήσει ούτε ένα ευρώ από νέους πόρους για την πραγματοποίηση αυτής της επένδυσης, καθώς το κόστος της θα καλυφθεί αποκλειστικά και μόνον από τους πόρους που αυτή θα εξοικονομήσει.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Ελληνικού θα είναι πλέον μια ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ (SMART CITY) , καθώς στα πλαίσια του έργου:

– θα εγκατασταθούν 5.391 έξυπνα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, με απόδοση 170 lum/w, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου. Τα εγκαταστημένα φωτιστικά θα εξασφαλίσουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 79,5% .

– θα εφαρμοσθούν πρότυπα και προδιαγραφές για την παροχή φωτισμού, ανάλογα με κάθε κατηγορία οδών.

– Θα εγκατασταθούν Συστήματα Τηλεδιαχείρισης-Ελέγχου Ενέργειας-Προληπτικής Συντήρησης για το σύνολο της υποδομής,

– θα αναπτυχθεί η πλατφόρμα ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ (SMART CITIES) που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω υπό-συστήματα :

1. Σύστημα Τηλεδιαχείρισης Φωτισμού

2. Σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης

4. Σύστημα Διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης WiFi

5. Σύστημα Τηλεματικής για την Δημοτική Συγκοινωνία

To έργο θα αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος προς το Δήμο και του δημότες του:

Συνολικό εγγυημένο οικονομικό όφελος του Δήμου και των Δημοτών που θα ξεπεράσει τα 1.2 εκ. ευρώ! Με 79,5% εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας

ü Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος κατά 4.518 τόνους CO2 /έτος , με εγγυημένο τρόπο.

ü Συμβολή στην αισθητική αναβάθμιση και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, σε κάθε περιοχή του Δήμου.

ü Μηδενισμός των ετήσιων εξόδων συντήρησης, προμήθειας φωτιστικών για τα επόμενα 12

Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α) VS

Επιλέξαμε ένα αποδεδειγμένα επιτυχημένο Ευρωπαϊκό εργαλείο χρηματοδότησης του έργου, που είναι οι συμβάσεις Σ.Ε.Α . Στην Ευρώπη τα έργα οδικού φωτισμού υλοποιούνται σε μέγιστο βαθμό με ιδιωτικά κεφάλαια και ρίσκο. Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος μας απολαμβάνει από την πρώτη μέρα της σύμβασης το μερίδιό του από το όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας ενώ παράλληλα απαλλάσσεται από τις υπέρογκες ετήσιες δαπάνες συντήρησης του δικτύου φωτισμού του.

Επίσης λόγω της φύσης του έργου, το προς ανάπτυξη σύστημα τηλεδιαχείρισης του οδικού φωτισμού καθώς και τα συστήματα των 4 εφαρμογών Smart Cities απαιτούν για την σωστή και αποδοτική λειτουργία τους εξιδεικευμένο προσωπικό που ο Δήμος δεν διαθέτει .

Οι Δήμοι της χώρας μας, έχουν πληρώσει παρά πολλές φορές εφαρμογές και συστήματα που μετά την παραλαβή τους μένουν στο ράφι λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας για τη λειτουργία και την εκμετάλλευσή τους .

Επιπλέον των πιο πάνω, εμείς κάναμε την άσκηση και εξετάσαμε όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης του έργου και διαπιστώσαμε ότι εάν ο Δήμος μας ελάμβανε ένα Δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το σημαντικό έργο υποδομής, θα αναγκαζόταν – ακόμα και στην περίπτωση που θα λάμβανε μία έκπτωση που θα ξεπεράσει το 50% (ένα ακραίο σενάριο), καθώς υπάρχουν αρκετά έργα προμήθειας που κερδίζονται με εκπτώσεις 6-8 % – να επιβαρυνθεί με ένα δάνειο της τάξης των 3 εκ. ευρώ για τα φωτιστικά και το σύστημα τηλεδιαχείσης και 0.9 εκ. ευρώ για την πλατφόρμα και τις εφαρμογές smart cities. Δηλαδή συνολική επιβάρυνση τουλάχιστον 3.9 Εκ Ευρώ! . Αυτό το Δάνειο ακόμα και με ένα χαμηλό επιτόκιο της τάξης των 4% θα έπρεπε να αποπληρωθεί σε βάθος 12ετίας (περίοδος σύμβασης ΣΕΑ ) με 4.99 Εκ Ευρώ!, ενώ ο Δήμος θα συνέχιζε να επιβαρύνεται με την λειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου οδικού φωτισμού που εκτιμάται στην 12ετία να ανέλθουν σε 1.8 Εκ ευρώ (150.000/χρόνο).

Επίσης υπολογίζεται ότι το λειτουργικό κόστος των 4 εφαρμογών Smart Cities θα ανερχόταν στα 850.000 ευρώ (70.000 το χρόνο που αντιστοιχεί σε τηλεπικοινωνιακό κόστος αλλά και στο κόστος αδειών χρήσης).

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι αναμφισβήτητο.

Εάν επιλέγαμε να λάβουμε δάνειο, θα επιβαρύναμε το Δήμο και τους Δημότες με ένα κόστος που σίγουρα θα ξεπερνούσε τα 8 εκ ευρώ, και το πιο σημαντικό είναι ότι ο Δήμος και οι Δημότες θα έπρεπε να ρισκάρουν και να αναμένουν πολλά χρόνια μέχρι να περάσει το οικονομικό όφελος σε εμάς, καθώς η αποπληρωμή του δανείου θα εκμηδένιζε τα οφέλη για πολλά χρόνια!

Έτσι λοιπόν, εμείς καταφέραμε να υλοποιήσουμε το έργο και να ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ εκ του ασφαλούς και μάλιστα από την ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ. Ο ανάδοχος σε αντίθεση με τα έργα προμήθειας, εγγυάται το καθαρό οικονομικό όφελος του Δήμου και έχει ρήτρες για να επιτυγχάνει την εγγυημένη εξοικονόμηση.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, πολλοί Δήμοι της χώρας φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τα οικονομικά οφέλη των έργων ΣΕΑ ή ΣΔΙΤ και ακολουθούν ολοταχώς την καλή πρακτική του Δήμου μας, και τον ευρωπαϊκό τρόπο υλοποίησης των έργων ενεργειακής αναβάθμισης».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ