Την κατάργηση δεκάδων δικαιολογητικών που απαιτούνται σήμερα για την έκδοση βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ( ΤΑΠ), προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης. Μάλιστα, ορίζεται για τους Δήμους η υποχρέωση να εκδίδουν τις σχετικές βεβαιώσεις εντός πέντε ημερών. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη βεβαίωση ΤΑΠ είναι:

Για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:

  • Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος
  • Αποδεικτικό εξόφλησης του λογαριασμού ρεύματος
  • Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:

  • Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.ΔΔΗ.Ε), με ημερομηνία διακοπής,
  • Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου.

Η μείωση της γραφειοκρατίας θα έχει άμεσες συνέπειες στην αγορά ακίνήτων, καθώς σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια.

Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός 5 ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. 

Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.

Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης εντός πέντε ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3‰ επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. 

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.560.0_en.html#goog_2031736384
https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.560.0_en.html#goog_2031736385

Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήμο για λογαριασμό του αποκτώντα. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του πρώτου εδαφίου επέχει θέσης βεβαίωσης. 

moneyreview.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ